REKLAMAČNÍ ŘÁD


Poškození během přepravy

Vážení zákazníci, garantujeme, že zboží od nás odchází zkontrolováno a v bezvadném stavu. Každou objednávku pečlivě balíme a maximálně zabezpečujeme proti poškození. Přesto se ve výjimečných případech může stát, že dojde k poškození zboží během přepravy. Proto, prosím, po převzetí zásilky zboží pečlivě zkontrolujte! Lhůta pro uplatnění reklamace z důvodu poškození při přepravě je do 3 pracovních dnů od převzetí zásilky. Stejná lhůta platí i pokud by zásilce něco chybělo. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel, neboť je již nelze uplatnit u přepravní služby.

V případě, že zboží nebude v pořádku, budeme od vás potřebovat následující podklady:

1. číslo objednávky nebo faktury a specifikaci druhu a počtu rozbitých kusů

2. fotografie dokumentujících poškození zásilky (nejlépe zmenšené na velikost cca do 200 Kb)

  • fotografie přepravní krabice ze všech stran (z dálky) a zvláště pokud jsou na ni známky poškození (díra, protržení, "zmačkaný" roh apod.)
  • fotografie dokumentující, jak byla zásilka zabalena v balíku, aby se předešlo poškození; mělo by z toho být poznat, že zboží bylo na cestu pečlivě a bezpečně zabaleno. Tyto fotografie poslouží jako podklad v reklamačním řízení u přepravní služby.

- fotografie otevřené přepravní krabice včetně uložení výplňových a fixačních materiálů (cca 2 fotografie)

- fotografie bezpečného zabalení a prokladů jednotlivých produktů (cca 2 - 3 fotografie)

  • fotografii přepravního štítku s adresou a číslem balíku
  • fotografii poškozeného kusu nebo kusů

To vše, prosím, zašlete e-mailem na adresu Porcelansklo@gmail.com.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na telefonu 732 578 100.

Postup při vracení zboží

Nesplnilo vybrané zboží vaše očekávání nebo chcete vrátit jen část zásilky? Je to možné. Zboží nám můžete do 14 dnů ode dne doručení vrátit. Stačí, když ho v neporušených a nepoškozených původních obalech zašlete zpět spolu s informací, že v souladu s § 1829 odstupujete od kupní smlouvy č. (číslo vaší objednávky). K zaslanému zboží nám napište důvod vrácení, abychom věděli, zda je zboží vadné a máme jej nechat opravit (nahradit) nebo jste si nákup prostě jen rozmysleli.

Zaplacenou částku vám vrátíme na účet, stačí jen připojit číslo bankovního účtu včetně pomlček, na který vám zašleme zaplacenou částku.

Kompletní zboží zasílejte zabalené v obalu zabraňujícím jeho poškození na adresu

Rostislav Petr

Sloup 58

679 13  Sloup v Moravském krasu

Tel: +420 732 578 100

Jakmile zboží dorazí zpět k nám, vrátíme vám zaplacenou částku na váš účet.

Postup uplatnění reklamace

Objevil se problém s vaším zakoupeným zbožím? Zavolejte nám na telefon +420 732 578 100 nebo nám napište na email Porcelansklo@gmail.com .

V případě, že je zboží jakkoli vadné, budeme od vás potřebovat tyto podklady:

  • Číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží
  • Důvod reklamace (popis závady zboží atd.).
  • Fotografie vady zboží

V případě zaslání reklamovaného zboží zpět k nám, prosím, dbejte na bezpečné zabalení zabraňující jeho poškození. Zásilku zašlete na adresu:

Rostislav Petr

Sloup 58

 67913  Sloup v Moravském krasu

K reklamaci nám také napište, jaké řešení je pro vás nejlepší. Máte na výběr ze dvou možností:

o Vrácení peněz (v takovém případě připojte i číslo svého bankovního účtu, na který vám zašleme zaplacenou částku)

o Výměna zboží

Vyrozumění o reklamaci vám dáme vědět co nejdříve, nejpozději však do 3 dnů ode dne fyzického přijetí reklamovaného zboží. O výsledku reklamace vám dáme vědět telefonicky nebo emailem.

Reklamační řád

Práva z vadného plnění

Na zboží se vztahuje záruka podle záručních podmínek. Minimální záruční lhůta je 24 měsíců. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí předmětu plnění. V případě výskytu vady předmětu plnění, na kterou se vztahuje záruka, kupující uplatňuje zajištění opravy přímo u prodejce.

Minimální záruční lhůta

Při prodeji spotřebního zboží je zákonná záruční doba 24 měsíců, nestanoví-li zvláštní právní předpis lhůtu delší. V případě, že je na produkt poskytována delší záruční lhůta, její délka je vyznačena na faktuře, případně v záručním a dodacím listu.

Podmínky záruky

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku vzniklé při přepravě již není možné uznat.

Reklamace zboží

Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus, případně vrácena již zaplacená celá cena zboží zpět.